Derneğimiz neden var?

15/05/2020 1 Yazar: admin

[slide-anything id=”64″]

Dezavantajlı bireylerin Türkiye’de yaşadıkları sorunlara yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, bu bireyler ve ailelerine maddi ve manevi destek sağlayarak onların hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için çaba sarf etmek, bu bireylerin ekonomik hayatın içerisinde yer almaları için destek sağlamak, onlar hakkında sosyal alanlarda ve kamuoyunda sürdürülebilir bir bilinç yaratmak, Kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği yaparak daha fazla sayıda dezavantajlı bireye hızlı ve etkili yardımda bulunmak, kalıcı çözümler üretmek vizyonu ile çalışan derneğimizin misyonu;

Dezavantajlı bireylerin her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak, temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak, sağlık, eğitim ve hukuki danışmanlık sağlamak, kaynakları seferber ederek hassas durumdaki kişilere yardım sağlamak (barınma, mali destek vb.), sosyal uyumu güçlendiren ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek, dezavantajlı bireylere yönelik akademik çalışmalara katkıda bulunmak, kaynakların Dezavantajlı bireylerin yararına harekete geçirilmesini sağlamaktır.

1 views