Vizyon ve Misyonumuz

       Vizyon

 • Dezavantajlı bireylerin Türkiye’de yaşadıkları sorunlara yönelik  toplumsal farkındalığı arttırmak ve  politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Dezavantajlı bireyler ve ailelerine maddi ve manevi destek sağlayarak onların hayatını kolaylaştırmak
 • Dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için çaba sarf etmek
 • Dezavantajlı bireylerin ekonomik hayatın içerisinde yer almaları için destek sağlamak
 • Dezavantajlı bireyler hakkında sosyal alanlarda ve kamuoyunda sürdürülebilir bir bilinç yaratmak
 • Kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği yaparak daha fazla sayıda dezavantajlı bireye hızlı ve etkili yardımda bulunmak, kalıcı çözümler üretmek

      Misyon    

Dezavantajlı Bireyleri Destekleme Derneği, her türlü dezavantajlı bireylere yönelik sorunları ele alır.

 • Dezavantajlı bireylerin her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak,
 • Temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak,
 • Sağlık, eğitim ve hukuki danışmanlık sağlamak,
 • Kaynakları seferber ederek hassas durumdaki kişilere yardım sağlamak (barınma, mali destek vb.),
 • Sosyal uyumu  güçlendiren ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek,
 • Dezavantajlı bireylere yönelik akademik çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Kaynakların Dezavantajlı bireylerin yararına harekete geçirilmesini sağlamak,

0 views