Gönülden Eğitim

Projemizin Amaçları Neler?

Proje Geçici Koruma Statüsündeki ve Suriyeli öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler, özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin; bir arada aktivitelerde bulunarak
başarılarının görünür hale gelmesini, kaynaşmalarını ve toplum nezdinde farkındalık oluşmasını
sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin ailelerinin ve eğitim fakültesinde öğrenim gören lisans
öğrencilerinin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

BAŞARI GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ile yabancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin başarılarının görünür hale gelmesini sağlamak,

FARKINDALIK

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yabancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilere karşı toplum nezdinde farkındalık oluşturulmasını sağlamak,

TERSİNE KAYNAŞTIRMA

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yabancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin tersine kaynaştırma modeli uygulanarak hem eğitici hem eğlenceli etkinliklerde bir arada bulunarak kaynaşmalarını sağlamak,

EBEVEYN FARKINDALIĞI

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yabancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin farkındalıklarını artırmak ailelerin bahsi geçen gruplarla ilgili bilgi düzeylerini artırmak,

EBEVEYNLERDE OLUMLU TUTUM

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yabancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin ilgili gruplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak,

ÖĞRENCİLERDE OLUMLU TUTUM

Üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin daha sonraki yaşamlarında (meslek hayatlarında) dezavantajlı gruplara yönelik (engelliler ve göçmenler) olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak.

Bu Projeden Neler Bekliyoruz

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yapancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin eğlenceli ve eğitici aktivitelerde bir arada bulunarak başarılarının görünür hale gelmesini ve kaynaşmalarını sağlamak, toplum nezdinde dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla oyun/yarışma etkinlikleri düzenlenecektir. Ayrıca ilgili grupların aile fertleri ve lisans öğrencilerinin bu gruplara yönelik bilgi düzeylerini artırarak olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yapancı uyruklu diğer öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin eğlenceli ve eğitici aktivitelerde bir arada bulunarak başarılarının görünür hale gelmesini ve kaynaşmalarını sağlamak, toplum nezdinde dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla oyun/yarışma etkinlikleri düzenlenecektir. Ayrıca ilgili grupların aile fertleri ve lisans öğrencilerinin bu gruplara yönelik bilgi düzeylerini artırarak olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerin temel eğitim dönemi içerisinde büyük önem arz eden spor egzersizleri içeren etkinlikler, bilgilerini artırıcı etkinlikler hazırlanarak engelli öğrencilerimizin performanslarına uygun etkinliklerde yer alarak başarıları görünür hale getirilecektir. Ayrıca yine dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli öğrenciler ve yabancı

uyruklu diğer öğrencilerin de engelli bireyler ile bir arada aynı etkinliklerde bulunmaları sağlanarak kaynaşmalarına fırsat verilecektir. Tersine kaynaştırma modelinin benimsediği projede olağan gelişim gösteren öğrenciler de bu dezavantajlı gruplarla birlikte etkinliklere katılacaktır. Böylece üç grup da fiziksel aktiviteli ve bilgi içerikli oyunlarda bulunarak kaynaşmış olacak ve toplum nezdinde farkındalık oluşturulmuş olunacaktır. Proje ile; tüm bireylerin eşit olduğu, bireysel farkındalıklara göre uygun uyarlamalar yapıldığı takdirde her bireyin akranlarından ayrışmadan etkinliklerde ortak hareket edebileceği, her bireyin performansına uygun mutlak başarılı olabileceği bir etkinliğin olabileceği gösterilmiş olacaktır.

Ayrıca proje ile ilgili grupların ailelerine ve lisans öğrencilerine verilecek eğitimler sonucunda hem ailelerin hem de lisans öğrencilerinin bilgi düzeyleri artırılarak olumlu tutum geliştirmeleri sağlanacaktır.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİKDESTEK PROGRAMIGÖNÜLLÜ EL KİTABI

Proje Ortaklarımız

DEZBİRDES öncülüğünde çalışmaları yürütülen projemiz, bu güçlü ortaklarla birlikte yürütülmektedir. Her birine teşekkürü borç biliriz…
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı
Genç Gönüllüler – Gönüllü Ol Projesi
Dezavantajlı Bireyleri Destekleme Derneği – DEZBİRDES
Gençlik Projeleri Destek Programı

0 views